ဗျည်းဖို ဗျည်းမ

မြန်မာဗျည်း ၃၃ လုံးရှိရာမှာ အသံဖြစ်ရာ နေရာ ဌာန်တူရာ ဗျည်းတွေကို ” ဝဂ် ” လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အစု လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ် ။

” က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င ” တို့ဟာ အသံဖြစ်ရာ ဌာန် တူကြပါတယ် ။
( အသံဖြစ်ရာ ဌာန်တူတယ် ဆိုတာက အသံထွက်ဖို့ ပါးစပ်အနေအထား တူတာ လို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်လို့ရပါတယ် )
ယင်းဗျည်း ၅ လုံးအစုကို ဝဂ် လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ” က ” နဲ့စလို့ ” ကဝဂ် ” လို့အမည်တွင်ပါတယ် ။ ဝဂ် ပါတဲ့ဗျည်းများကို ဝဂ်ဗျည်း လို့ ခေါ်ပါတယ် ။

ဝဂ်ဗျည်း ၂၅ လုံးရှိပါတယ် ။ အဲဒါတွေကတော့ –

က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င ကဝဂ်

စ ၊ ဆ ၊ ဇ ၊ စ် ၊ ည စဝဂ်

ဋ ၊ ဌ ၊ ဍ ၊ ဎ ၊ ဏ  ဋဝဂ်

တ ၊ ထ ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ န တဝဂ်

ပ ၊ ဖ ၊ ဗ ၊ ဘ ၊ မ  ပဝဂ်  တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်

အဲဒီ ဗျည်းတွဲတွေထဲက အစဗျည်းတွေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ တစ်လုံးကျော် ဗျည်းတွေကို ဗျည်းဖို လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ကျန်ဗျည်းများကို ဗျည်းမ လို့ ခေါ်ပါတယ် ။

ဒါကြောင့် – က ၊ ဂ ၊ င ၊ စ ၊ ဇ ၊ ည ၊ ဋ ၊ ဍ ၊ ဏ ၊ တ ၊ ဒ ၊ န ၊ ပ ၊ ဗ ၊ မ တို့ ဟာ ဗျည်းဖိုများ ဖြစ်ကြပါတယ် ။

ကျန်တဲ့ – ခ ၊ ဃ ၊ ဆ ၊ စျ ၊ ဌ ၊ ဎ ၊ ထ ၊ ဓ ၊ ဖ ၊ ဘ တို့ဟာ ဗျည်းမ များ ဖြစ်ကြပါတယ် ။

အသံဖြစ်ရာ ဌာန်မတူတဲ့ ဗျည်းတွေကတော့ အစုဖွဲ့မရပါဘူး ။ ထိုဗျည်းများကိုတော့ အဝဂ်ဗျည်း လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ အဝဂ်ဗျည်း ၈ လုံး ရှိပါတယ် ။ ၎င်းတို့ကတော့ –

ယ ၊ ရ ၊ လ ၊ ဝ ၊ သ ၊ ဟ ၊ ဠ ၊ အ တို့ဖြစ်ကြပါတယ် ။

ပါဌ်ဆင့်တွေရေးရာမှာ ဗျည်းဖိုကို အပေါ်ကထား ရေးပြီး ဗျည်းမ က အောက်ကထား ရေးရပါတယ် ။ ဗျည်းမ ကို အပေါ်ကထား မရေးရပါဘူး ။
ဥပမာ ဗုဒ္ဓ ၊ ရိက္ခာ ၊ ဆန္ဒ ။

ဗျည်းဖိုချင်းလည်း အထက်အောက် တွဲရေးနိုင်ပါတယ် ။
ဥပမာ ကိစ္စ ၊ မေတ္တာ ၊ အနန္တ ။

ဗျည်းမ အချင်းချင်းကား ထပ်ရေး၍မရပါ ။

အထက်ပါ ပါဌ်ဆင့်ရေးတဲ့ ဥပဒေသအရ အဝဂ်ဗျည်း ၈ လုံးထဲမှာ – ယ ၊ လ ၊ သ ၊ ဠ တို့ကို ဗျည်းဖိုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး  ရ ၊ ဝ ၊ ဟ ၊ အ ဗျည်းမ စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းပါတယ် ။

ထို့ကြောင့် အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရင် ဗျည်းဖို ၁၉ လုံး ၊ ဗျည်းမ ၁၄ လုံး ရှိပါကြောင်း မျှဝေလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။

 

Source: Facebook

2 thoughts on “ဗျည်းဖို ဗျည်းမ”

Leave a Reply