မြန်မာယူနီကုဒ် စာလုံးများ -၄ မှီခိုသင်္ကေတများ

ရေးချ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ မောက်ချ (ါ)နှင့် ဝိုက်ချ (ာ) ဟူ၍ ကွဲပြားပါသည်။ နှစ်ခုစလုံးကို အသိအမှတ်ပြု၍ ကုဒ်ပွိုင့်တစ်ခုစီ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ မောက်ချ (ါ) U+102B ၊ ဝိုက်ချ (ာ) U+102C အသီးသီး ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်သရများ ဖြစ်သော ရေးချ ( မောက်ချ “ါ” / ဝိုက်ချ “ာ” ) ၊ လုံးကြီးတင် “ိ” ၊ လုံးကြီးတင်ဆံခတ် “ီ” ၊ တစ်ချောင်းငင် “ု” ၊ နှစ်ချောင်းငင် “ူ” ၊ သဝေထိုး “ေ” ၊ နောက်ပစ် “ဲ” တို့အပြင် သေးသေးတင် “ံ” ကိုလည်း သံပြောင်းသင်္ကေတအဖြစ် ယူပါသည်။

သံပြောင်းသင်္ကေတများ အချို့ကို အချင်းချင်းတွဲ၍ ထပ်ပွားသရသံများကို ရေးသားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သူ့အစုံနှင့်သူသာ တွဲရေးနိုင်ပါသည်။ တွဲဖက်ရေးသားနိုင်သော သရအစုံများမှာ –

 • အော သံ
  • ” ေါ ” (U+1031 U+102B)
  • ” ော ” (U+1031 U+102C)
 • အော် သံ
  • ” ေါ် ” (U+1031 U+102B U+103A)
  • ” ော် ” (U+1031 U+102C U+103A)
 • အို သံ
  • ” ို ” (U+102D U+102F)
 • အုံ သံ
  • ” ုံ ” (U+102F U+1036)

သင်္ကေတတွဲများကို အစဉ်အတိုင်း မရေးလျှင် စံသတ်မှတ်ထားသောအစဉ် မဟုတ်သဖြင့် အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်္ကေတတွဲအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားသော သရများအချင်းချင်း ယှဉ်ရေးလျှင်လည်း ရေးထုံးဖတ်ထုံးမရှိသည့်အတွက် ရှုပ်ထွေးမှုများသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျည်းနောက်သရလိုက်ရန်၊​ သင်္ကေတချင်း ရှေ့နောက်မလွဲစေရန် ရေးသားသိမ်းဆည်းရာတွင် သတိပြုရပါသည်။ အချို့ဆော့ဝဲလက်ကွက်များတွင် အစဉ်အမှားများကို ပြန်စနစ်ကျစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည့်ဖန်ရှင် ပါဝင်ပါသည်။ Smart keyboard များ ရှိပါသည်။ သို့သော် Unicode-clean ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးရာတွင် အစီအစဉ်အမှန်ကို သိနားလည်ထားဖို့ လိုပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *